Wygraliśmy konkurs


Od wielu lat Białołęka znajduje się na końcu listy warszawskich dzielnic pod względem liczby miejsc oddolnej aktywności mieszkańców. Dlatego Koło Białołęckie Związku Dużych Rodzin złożyło ofertę w ramach konkursu o Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców oraz grup nieformalnych, ogłoszonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej. Nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie i w dniu 5 lutego 2020 roku zarządzeniem Prezydenta M.St. Warszawy zostały nam przyznane środki na uruchomienie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) dla środkowo-wschodniej Białołęki. 

Związek Dużych Rodzin to stowarzyszenie o statusie Organizacji Pożytku Publicznego, które zabiega o interes rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych, o ich prawa i godziwe wsparcie ze strony państwa, a także promuje pozytywny obraz rodziny wielodzietnej i angażuje się w tworzenie prorodzinnych warunków życia w skali lokalnej i krajowej.

W MAL przy ul. Wałuszewskiej 24A chcemy prowadzić spotkania budujące lokalne więzi, adresowane do rodzin, dzieci, seniorów i młodzieży, m.in. spotkania dla mam z małymi dziećmi, warsztaty gotowania, międzykulturowe śniadania sąsiedzkie, spotkania z ludźmi z pasją, spotkania międzypokoleniowe, warsztaty rękodzieła, warsztaty komunikacji interpersonalnej. Planujemy spotkania z ludźmi, którzy mają na swoim koncie sukcesy na polu działalności społecznej i sąsiedzkiej, by wzniecać chęć bycia razem i społecznej aktywności.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter